Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 59 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΡΙΚΟ ΜΙΣΘΟ

Στο 16,2% φτάνει η μισθολογική διαφορά (η μέση διαφορά των ωριαίων αποδοχών) μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενόψει της 28ης Φεβρουαρίου — της ευρωπαϊκής ημέρας μισθολογικής ισότητας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η διαφορά αυτή αναδεικνύει τον αριθμό των 59 επιπλέον ημερών που πρέπει να εργάζονται οι γυναίκες για να κερδίσουν τον ίδιο μισθό με τους άνδρες.
Προκειμένου να μειωθεί αυτό το χάσμα, η Επιτροπή δίνει έμφαση σε μια σειρά ορθών πρακτικών που υιοθετήθηκαν από επιχειρήσεις στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα.
«Η ευρωπαϊκή ημέρα μισθολογικής ισότητας μας υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ακόμη άνισους μισθολογικούς όρους στην αγορά εργασίας. Αν και το μισθολογικό χάσμα μειώθηκε τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει λόγος να πανηγυρίζουμε. Η μισθολογική διαφορά είναι ακόμη πολύ μεγάλη και, στην πραγματικότητα, η αλλαγή οφείλεται σε μείωση των αποδοχών των ανδρών και όχι στην αύξηση των αποδοχών των γυναικών», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βίβιαν Ρέντινγκ. Σημείωσε ακόμη ότι «η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ από το 1957 και είναι πλέον καιρός να γίνει παντού πράξη. Ας δουλέψουμε μαζί για να παραγάγουμε αποτελέσματα, όχι μόνον τις ημέρες για την ισότητα των αμοιβών, αλλά και τις 365 ημέρες του χρόνου!».
Η Επιτροπή αναφέρει ακόμη ότι παρατηρείται ελαφρά καθοδική τάση της μισθολογικής διαφοράς, η οποία μπορεί να εξηγηθεί από τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης σε διαφόρους τομείς, δεδομένου ότι οι τομείς που απασχολούν κατά κύριο λόγο άνδρες εργαζόμενους (όπως ο κατασκευαστικός τομέας ή ο τομέας της μηχανολογίας) γνώρισαν συνολικά μεγαλύτερες μειώσεις των μισθών. Συνεπώς η αλλαγή δεν οφείλεται γενικά σε βελτιώσεις των συνθηκών εργασίας ή των μισθών για τις γυναίκες, υπογραμμίζει η Επιτροπή, η οποία επισημαίνει πως το ποσοστό των ανδρών που απασχολούνται σε μερική απασχόληση ή με λιγότερο ικανοποιητικά αμειβόμενες συνθήκες έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.
Η Επιτροπή επιθυμεί να στηρίξει τους εργοδότες στις προσπάθειες που καταβάλλουν για να μειώσουν τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Στο πλαίσιο αυτό, το κοινοτικό πρόγραμμα «Η ισότητα ανταμείβει» έχει ως σκοπό να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τις επιχειρήσεις για την σκοπιμότητα της ισότητας και της ίσης αμοιβής μεταξύ των δύο φύλων. Με τις προκλήσεις της δημογραφικής αλλαγής και την αύξηση των ελλείψεων δεξιοτήτων, σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να βελτιώσει για τις επιχειρήσεις την πρόσβαση στο γυναικείο εργατικό δυναμικό. Περιλαμβάνει δραστηριότητες κατάρτισης, εκδηλώσεις και εργαλεία για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν αυτή τη μισθολογική διαφορά. Το πρόγραμμα έχει επίσης ως σκοπό να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής Ευρώπη 2020 που συνίσταται στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης σε 75% - για την οποία η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας έχει ουσιαστική σημασία.

thepressproject