Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΤΕ/ΔΕΗ ΠΡΟΣ Γ.Δ/ΝΤΗ ΑΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ


 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/2/2013 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 Προς Γενικό Δ/ντη Ανθρωπίνων Πόρων ΔΕΗ. Α.Ε. κ Δαμάσκο Γιώργο. 

 Θέμα : Ένταξη Μισθωτών & Αναγνώριση Χρόνου Προϋπηρεσίας.

Κύριε Γενικέ, 

Σχετικά με την Ένταξη των συναδέλφων μας από τις προκηρύξεις 1/2007 και 1/2008, αλλά και 
την προσμέτρηση του χρόνου προϋπηρεσίας και την έναρξη των οικονομικών μεταβολών, 
έχουμε να επισημάνουμε τα εξής : 

α) Μετά και τον διαχωρισμό της ΔΕΗ. Α.Ε, η διαδικασία των εντάξεων υλοποιείται με 
διαφορετικό τρόπο στην Μητρική ΔΕΗ, συγκριτικά με τις Θυγατρικές. 
β) Τα προηγούμενα χρόνια με βάση τον ΚΚΠ/ΔΕΗ και τις αποφάσεις της Επιχείρησης, 
για τους συνάδελφους που συμπλήρωναν 18 - 19 μήνες άρχιζε η διαδικασία την ένταξης, έτσι 
ώστε με την συμπλήρωση των 24 μηνών να ολοκληρώνεται η διαδικασία και το πολύ σε 24 - 
26 μήνες να εντάσσονται. Ήδη αυτό, με ευθύνη και της Διοίκησης έχει καταστρατηγηθεί, με 
αποτέλεσμα οι εντάξεις να ολοκληρώνονται σε 30 - 36 μήνες. 
Αντιλαμβάνεσθε ότι ζώντας σε μια εποχή με συνεχείς μεταμεσονύκτιες νομοθετικές ρυθμίσεις, 
η καθυστέρηση στην διαδικασία ένταξης δημιουργεί εύλογα ανησυχίες, που σχετίζονται με το 
μέλλον και την προοπτική των συναδέλφων. 
γ) Σχετικά με την αναγνώριση και την προσμέτρηση του χρόνου προϋπηρεσίας και 
πάλι με ευθύνη της Διοίκησης γίνεται καταστρατήγηση του Άρθρου 49 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, που 
αφορά την ημερομηνία έναρξης των οικονομικών μεταβολών και την καταβολή των 
αναδρομικών. 
Το ίδιο ισχύει με την απόφαση .Διοίκησης 260 /19-12-2002 και του Υπηρεσιακού Εγγράφου 
ΔΠΤΣ 50671/2003, που αφορούν την αναγνώριση και προσμέτρηση του χρόνου της Πρακτικής 
Άσκησης στην ΔΕΗ, η όποια φημολογείται έντονα ότι δεν είναι στις προθέσεις της Διοίκησης, 
να αναγνωριστεί. 
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΕΗ 
(Ε.ΤΕ-∆ΕΗ) 
Αριθ. Εγγρ. Βιβλίου Πρωτ. Αθηνών 6569/Ειδ. 1905/3.3.77 
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73-75 Τ.Κ. 104 32 – ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 52 30 100 – 52 29 991 – 52 31 444 FAX 52 34 984 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ete-dei.gr