Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΕΩΣ 30,4% ΕΦΕΡΑΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η νέα πραγματικότητα

Μειώσεις μισθών έως 30,4% έφεραν οι επιχειρησιακές και ατομικές συμβάσεις και έως 28,3% οι μερικής και εκ περιτροπής συμβάσεις το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Συνολικά 75.277 επιχειρήσεις συμφώνησαν, μέσω συμβάσεων ευέλικτων μορφών απασχόλησης, μειώσεις αποδοχών από 5,3% έως 30,4% για 355.397 εργαζομένους. 
Αναλυτικότερα υπογράφηκαν σε 794 επιχειρήσεις επιχειρησιακές και ατομικές συμβάσεις για 94.044 εργαζόμενους με μειώσεις κατά μέσο όρο 18,8%, ενώ υπογράφηκαν σε 74.483 επιχειρήσεις συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης για 261.353 εργαζόμενους με μειώσεις κατά μέσο όρο 22,2%. Οι συμβάσεις αυτές που υπογράφηκαν και υπερισχύουν των κλαδικών και των ομοιοεπαγγελματικών έχοντας ως κατώτατο όριο την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣEΠE, στη διάρκεια του 2012 μετατράπηκαν οι συμβάσεις 84.490 εργαζομένων (αριθμός αυξημένος κατά 43,3% σε σύγκριση με το 2011) σε «φθηνότερες» - «ευέλικτων» μορφών εργασίας: 

Για 49.640 (+53,1% σε σύγκριση με το 2011) η σύμβαση μετατράπηκε από πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης με συχνότερη αλλαγή την εργασία από οκτάωρο σε τετράωρο με τον μισό μισθό. Aπό τις 49.640 μετατροπές συμβάσεων οι 16.369 (ποσοστό 33%) έγιναν στην Aττική και οι 16.558 (33,35%) στη Θεσσαλονίκη. 

Για άλλους 34.850 (21.478 σε συμφωνία με την επιχείρηση και 13.372 με μονομερή απόφαση του εργοδότη) η σύμβαση από πλήρους απασχόλησης μετατράπηκε σε εκ περιτροπής εργασία, για λίγες ημέρες την εβδομάδα ως μέτρο για την αποτροπή απολύσεων. Tο 51,85% των μετατροπών αυτών (18.071) αφορούσε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις της Aττικής (Aθήνα, Aνατολική και Δυτική Aττική και Πειραιά). 

Το 2012 σημειώθηκε μείωση κατά 18,42 % των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, αύξηση κατά 3,61% των συμβάσεων μερικής απασχόλησης, ενώ μείωση κατά 3,93% για της εκ περιτροπής.  

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ενώ το 2010 οι συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αντιπροσώπευαν το 66,9 % των νέων συμβάσεων, το 2011 αντιπροσώπευαν το 59,7 % και το έτος 2012 το 55 %. Από την άλλη πλευρά, η αναλογία των συμβάσεων μερικής απασχόλησης στο σύνολο των νέων συμβάσεων αυξήθηκε από 26,5% το 2010 σε 32% για το έτος 2011 και για το 2012 σε 35,4%.  

Τέλος, οι συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας αντιπροσώπευαν το 6,6% του συνόλου των νέων συμβάσεων το 2010, το 8,1 % των νέων συμβάσεων εργασίας κατά το έτος 2011 και για το έτος 2012 σε 9,6%. 

Παράλληλα η αλλαγή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης των προηγούμενων ετών που μετατράπηκαν στη διάρκεια του έτους 2012 είναι αυξημένες κατά 53,12% όσον αφορά τη μερική απασχόληση, 12,29 % για την εκ περιτροπής απασχόληση, κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζομένους και 80,36% για την εκ περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2011. 

Η νέα πραγματικότητα 

106 συμβάσεις έχουν λήξει ή καταγγελθεί χωρίς να υπογραφούν νέες. Οι συμβάσεις αυτές, στη πλειονότητά τους, αντικαταστάθηκαν με ατομικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις με μειώσεις μισθών. 

Για άλλες 45 συμβάσεις «τρέχει» από τις 14 Φεβρουαρίου του 2013 η τρίμηνη προθεσμία, προκειμένου να διαπραγματευτούν και να υπογραφούν (αν υπάρξει συνομιλητής) νέες συλλογικές συμβάσεις, ενώ αργότερα (μέσα στο 2013 ή και το 2014) λήγουν άλλες 22 συμβάσεις. Έως τα τέλη Μαρτίου διαρκεί η ισχύς της ΕΓΣΣΕ που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2012.  

Από την 1η Απριλίου ακόμη και οι οργανώσεις μέλη του ΣΕΒ, της ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ που είχαν υπογράψει τη Σύμβαση μπορούν μονομερώς να σταματήσουν να καταβάλουν το επίδομα γάμου στους αμειβόμενους με τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων.


left.gr