Τρίτη 30 Απριλίου 2013

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΗ- Η 1η ΜΑΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΙΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΓΙΟΡΤΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ!