Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 23-12-2013

Με αύξηση κατά 1 % στις κρατήσεις για Ασθένεια, στους Συνταξιούχους της ΔΕΗ, αντί για δώρο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, μας υποδέχεται το νέο έτος το ΙΚΑ. 
Έτσι σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4675/12 (ΦΕΚ83/τ.Α΄/11-4-2012) με τον οποίο ο κλάδος Ασθενείας μας εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ (1-5-2012), εναρμονίζεται το ποσοστό εισφοράς για Ασθένεια στο 4% σε όλους τους ενταχθέντες κλάδους Υγείας.
Ενώ δηλαδή μέχρι 31-12-2013 πληρώναμε 3 % για Ασθένεια και 1% για Πρόνοια, από 1-1-2014 το ποσοστό για Ασθένεια έγινε 4% (ΕΟΠΥΥ) και παραμένει 1% για Πρόνοια (ΤΑΥΤΕΚΩ).
Ευτυχώς που δεν παρακρατούνται και αναδρομικά για «λόγους χρηστής διοίκησης» όπως αναφέρεται. Θα δούμε λοιπόν τις κύριες συντάξεις μας να μειώνονται έως και 28 € περίπου.