Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ -ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΧΓΟΣ