Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016

Ανοικτη Επιστολη

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ  Σαράντου
Μέλος της Διοίκησης του Σωματείου
Ορυχείων-Σταθμών ΔΕΗ Μεγ/λης


   
             
 Προς:
Τη Διοίκηση και την Ιεραρχία της ΔΕΗ

Κύριοι της Διοίκησης και της Ιεραρχίας της Επιχείρησης,

Σε συναντήσεις - συζητήσεις εκπροσώπων των Συνδικάτων μαζί σας, υπάρχει ταύτιση απόψεων σχετικά με την αξιοποίηση όλων των εργαζομένων και την ανάγκη περιορισμού και μείωσης της παραχώρησης εργασιών σε τρίτους. Αυτό πρωτίστως πρέπει να αφορά την Ιεραρχία στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της.
Δεν πρέπει αυτό όμως να μένει μόνο στα λόγια αλλά να εκφράζεται στην καθημερινότητα, στη πράξη. 
Μια τέτοια περίπτωση στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης 
Η Διεύθυνση του ΛΚΜ προχώρησε σε ανάθεση εργασιών σε εργολάβο με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό κατεδάφισης γέφυρας με μηχάνημα έργου (σφυρί) στο ορυχείο Χωρεμίου. Τα Συνδικάτα αντέδρασαν στο θέμα αυτό με δύο (2) ανακοινώσεις Σωματείων του χώρου στις 8-11-2016 και στις 26-11-2016. 
Ο εργολάβος εργάστηκε για λίγες ώρες κάποιες μέρες. Εκτέλεσε πολύ μικρό μέρος εργασιών. Από την ημέρα που εκδώσαμε την πρώτη ανακοίνωση των Σωματείων δεν εργάστηκε άλλο. Αυτό έγινε μετά τις παρεμβάσεις μας που υποχρέωσαν τη ΔΛΚΜ σε αλλαγή στάσης με όλα όσα είχαμε αναδείξει.
Από το σημείο αυτό και μετά η ΔΛΚΜ τήρησε «παθητική» στάση, επιδιώκοντας κατά την εκτίμηση μας να κερδίσει χρόνο και να μας «εκθέσει» με την χρονική καθυστέρηση στην συγκεκριμένη εργασία. Οι συνεχείς μας παρεμβάσεις την υποχρέωσαν να δώσει εντολή να αναλάβει την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας Χειριστής της ΔΕΗ με μηχάνημα του ΛΚΜ. 
Σε συνάντηση εκπροσώπων των Σωματείων στις 30-11-2016 με το Διευθυντή του ΛΚΜ μας τόνισε «ότι η Τοπική Ιεραρχία δεν εξέτασε καν την δυνατότητα εκτέλεσης της συγκεκριμένης εργασίας από το ΛΚΜ παρά μόνο την απευθείας ανάθεση σε εργολαβία» και ότι «ο εργολάβος έχει εκτελέσει το 70% των  εργασιών» χωρίς να είναι σε θέση να μας πει αν αυτό το ποσοστό αφορά ώρες εργασίας ή εκτελούμενο έργο!!
Στο αίτημα μας, να μεταβούμε με τον Διευθυντή του ΛΚΜ επιτόπου στο χώρο του έργου με την παρουσία της επιβλέπουσας Μηχανικού, αρνήθηκε να γίνει κάτι τέτοιο. Επίσης αρνήθηκε να μας ενημερώσει για να παραβρεθούμε ως εκπρόσωποι των Σωματείων όταν θα πήγαινε όπως δήλωσε ο ίδιος στο χώρο. 
Από τα παραπάνω προκύπτουν τα κάτωθι: 
·        Η ανάθεση σε εργολάβο έγινε χωρίς να εξεταστεί στον σχεδιασμό η δυνατότητα την συγκεκριμένη εργασία να την εκτελέσει το ΛΚΜ με προσωπικό του.
·    Το ΛΚΜ έχει μηχάνημα με σφυρί σε διαθεσιμότητα και με μεγαλύτερη ιπποδύναμη από το μηχάνημα του εργολάβου.
·     Τις εργασίες μετά από παρεμβάσεις των Σωματείων μας με εντολή της Τοπικής Διεύθυνσης τις εκτελεί από τις 25-11-2016 προσωπικό και μηχάνημα του ΛΚΜ.
·      Οι εργασίες που έχει εκτελέσει ο εργολάβος πριν την ανάληψη του έργου από το ΛΚΜ αντιστοιχούν σε πολύ μικρό ποσοστό και ως προς την εκτέλεση εργασιών και ως σύνολο ωρών. 
Από τα παραπάνω επιβάλλεται: 
·     Η πλήρης καταγραφή των εργασιών και των ωρών εργασίας που εργάστηκε ο εργολάβος με πλήρη ενημέρωση και συμμετοχή εκπροσώπων των Σωματείων μας.
·        Η παραπέρα οργάνωση και ο σχεδιασμός των εργασιών από το προσωπικό και το μηχάνημα του ΛΚΜ για το συγκεκριμένο έργο καθώς και την κατεδάφιση και άλλης μικρότερης γέφυρας η οποία συμπεριλαμβάνεται στην ανάθεση της εργολαβίας.
·    Η άμεση διερεύνηση από την Γ.Δ./ΟΡ. σχετικά με τον προγραμματισμό και τα δεδομένα της Τοπικής Ιεραρχίας ανάθεσης του συγκεκριμένου έργου σε εργολαβία και τον καταλογισμό ευθυνών για πιθανές παραλείψεις και ολιγωρία. 
Επιβάλλεται το σύστημα προμηθειών υλικών, ανταλλακτικών και συντηρήσεων να λειτουργεί με πλήρη τήρηση των όρων και κανόνων όπως προβλέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς (συγκρότηση επιτροπών, κλπ) σχετικά με ζητήματα σκοπιμότητας και αποδοτικότητας καθώς και ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών από τρίτους.
Το συνδ. κίνημα παρά την πολύ δύσκολη συγκυρία για τους εργαζόμενους και την Επιχείρηση θα συνεχίσει τον αγώνα του για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Επιχείρησης και του ΛΚΜ με κάθε νόμιμη ενέργεια και συνδικαλιστική δραστηριότητα.