Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΗ : ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ


ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Είμαστε παρόντες και αλληλέγγυοι στην ΚΑΤΑΛΗΨΗ που  αποφασίστηκε και πραγματοποιείται από το σύνολο των Σωματείων που δρουν στο λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης στο Γραφείο Διεύθυνσης Ορυχείου της Περιοχής με αίτημα την απομάκρυνση της Διοίκησης του Ορυχείου.
Οι ευθύνες της για την μη ομαλή λειτουργία των Μονάδων του Ενεργειακού Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης είναι τεράστιες λόγω:

         - Απαξίωσης του παγίου εξοπλισμού.
         - Της μεγάλης έλλειψης εργατοτεχνικού προσωπικού.
         -  Της ανάθεσης εξόρυξης σε εργολαβίες με αμφίβολα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
         -  Την μη ύπαρξη μακροχρόνιας μελέτης και ορθολογικής εξόρυξης.
     Η τραγική κατάσταση που έχει οδηγηθεί η λειτουργία στο Ορυχείο Μεγαλόπολης εξαιτίας των απαράδεκτων πρακτικών που ακολούθησε η Διοίκηση του Λ.Κ.Μ έχει επισημανθεί με κάθε μέσο διαμαρτυρίας πολλές φορές από την ΕΤΕ-ΔΕΗ και τα μέλη της-είχαν προβλέψει και   προειδοποιήσει για την εξέλιξη.
                                                                                                         ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ