Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Παραθέτουμε σχετικές πληροφορίες με βάση απάντηση του Υπ. Εργασίας σε Αναφορά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Μιχάλη Κριτσωτάκη και Μαίρης Διακάκη
ΑΝΕΡΓΟΙ μέχρι 29 ετών, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
Καλύπτονται για τη χορήγηση παροχών ασθενείας σε είδος (γιατροί, φάρμακα, νοσοκομεία κλπ – όχι παροχές σε εχρήμα) από τον ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ). Η κάλυψη ξεκινάει δύο μήνες μετά την εγγραφή τους στον ΟΑΕΔ και διαρκεί για όσο είναι άνεργος και μέχρι τη συμπλήρωση του 29 έτους. (αρ.18, ν2639/1998).
ΑΝΕΡΓΟΙ 29 - 55 ετών, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
Καλύπτονται για τη χορήγηση παροχών ασθενείας σε είδος (γιατροί, φάρμακα, νοσοκομεία κλπ – όχι παροχές σε χρήμα) από τον ασφαλιστικό φορέα που ασφαλίζονταν όσο δούλευαν. Η κάλυψη ξεκινάει δώδεκα μήνες μετά την εγγραφή τους στον ΟΑΕΔ  και ισχύει για δύο χρόνια, εφόσον παραμένει άνεργος. (παρ. 4, αρ.5, ν2768/1999).
Για όσους ήδη κάνουν χρήση αυτού πιθανόν θα δοθεί παράταση έως Φεβρουάριο του 2014.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ άνω των 55 ετών, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
Καλύπτονται για τη χορήγηση παροχών ασθενείας σε είδος (γιατροί, φάρμακα, νοσοκομεία κλπ – όχι παροχές σε χρήμα) από τον ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ). Η κάλυψη ξεκινάει δώδεκα μήνες μετά την εγγραφή τους στον ΟΑΕΔ  και λήγει είτε με την ανάληψη εργασίας είτε με τη συνταξιοδότηση. (αρ.10 ν2434/1996, όπως τροποποιήθηκε με παρ 5, αρ.18, ν3144/2003).).

ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Ο.Α.Ε.Ε.
Καλύπτονται για τη χορήγηση παροχών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τον ΟΑΕΕ για δύο χρόνια από τη διακοπή της ασφάλισης. (παρ. 8, αρ.2, ν3845/2010 & Φ.40035/οικ.5136/413).