Τρίτη 28 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:''ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ''Αντιστεκόμαστε στη διάλυση και το ξεπούλημα της ΔΕΗΗ Διοίκηση της ΔΕΗ, προωθεί για ψήφιση στη συνεδρίαση του Δ.Σ της Πέμπτης 30 - 5 - 2013 της Επιχείρησης πρόταση συμμετοχής σε κοινοπρακτικό σχήμα με τη δημιουργία καταστημάτων Franchise σε συνεργασία με τον Όμιλο Κοπελούζου - ΔΕΗ με ποσοστά 51% και 49% αντίστοιχα, προκειμένου να πωλούν ενεργειακά προϊόντα (φωτοβολταικά στις στέγες) !

Η ενέργεια αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα «συνεργασίας» της ΔΕΗ στη βάση της συμφωνίας που είχε συνάψει με τον Όμιλο Κοπελούζου (silcio) πριν από ενάμιση περίπου χρόνο (Ιανουάριος 2012) για από κοινού δημιουργία εμπορικής αλυσίδας καταστημάτων σε όλη τη χώρα.
Η συμφωνία προέβλεπε παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών και προώθησης νέων εμπορικών «προϊόντων» ρεύματος κατά τα πρότυπα των εταιρειών τηλεπικοινωνιών, ενεργειακές υπηρεσίες (ενεργειακές επιθεωρήσεις, εξοικονόμηση ενέργειας, κ.λ.π), λύσεις παροχή συμβουλών και ολοκληρωμένες λύσεις εγκατάσταση για οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα, κ.λ.π).

Τι είδους συνεργασία θα είναι με μια ανταγωνιστική εταιρεία και ποιο το όφελος για τη ΔΕΗ ;
Από ποια μελέτη προκύπτει η συνεργασία αυτή και πολύ περισσότερο με την εν λόγω εταιρεία ;

Μια τέτοια εξέλιξη μόνο αρνητικές συνέπειες θα έχει για  σε μια περίοδο στην οποία η Επιχείρηση βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα και ανοίγει το δρόμο για την παραχώρηση του συνόλου των εμπορικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εμπορίας σε ιδιώτες.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ - και το συνδ. κίνημα - καλεί τη Διοίκηση της Επιχείρησης να μην προχωρήσει σε απόφαση συμμετοχής της Επιχείρησης στη παραπάνω κοινοπραξία.
Σε κάθε άλλη περίπτωση να προβεί σε δυναμική αγωνιστική παρέμβαση για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Επιχείρησης μπροστά στην επιχείρηση διάλυσης και ξεπούληματος της ΔΕΗ.


Η Γραμματεία
της Αγωνιστικής Ενότητας